Projekt 

Sociální podnik AFES

reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011276

V rámci společnosti Afes s.r.o. vznikne sociální podnik AFES (dále i „SP AFES“), který se bude věnovat
zakázkové výrobě reklamních předmětů. Zakladatelkou a jedinou společnicí firmy Afes s.r.o. je Lucie
Musilová, která bude v sociálním podniku ve funkci ředitelky.


Založení SP AFES je vyústěním jejích záměrů uplatnit se v oblasti sociálních aktivit a zároveň přispět
k rozvoji podnikání v obci Kamenná Horka, jehož prostředí důvěrně zná. Sociální podnik bude naplňovat
všechny stanovené principy. SP AFES je novou podnikatelskou aktivitou, která přispěje ke snižování
nezaměstnanosti cílové skupiny obyvatel – osoby pečující o malé děti.


Nabízeným produktem se rozumí výroba reklamních předmětů novou technologií LED UV. Cenová politika
je s ohledem na ceny ostatních subjektů na trhu zcela legitimní a konkurenceschopná. Konkurenční výhodu
tvoří příznivá cenová politika, časová flexibilita služeb (flexibilní pracovní doba, nová rychlejší technologie,
…) a možnost objednání produktů na internetu.

Sociální podnik AFES chce být firmou se silnou firemní kulturou a záleží mu na tom, aby se s tím
zaměstnanci i vedení ztotožňovali. Znamená to především znalost cíle a smyslu firmy a jeho sociální
kontext. Inspirují jej firmy, které pracují s principy svobody a zodpovědnosti, protože v těchto podmínkách
roste nejen vnitřní motivace, ale i kreativita. Všichni zaměstnanci firmy budou s firemní kulturou
seznamováni, cíle, principy a záměry s nimi budou komunikovány a zaměstnanci budou již při výběru na
své pozice vybíráni dle chuti ztotožnit se s těmito záměry.

Posláním podniku je „Pomůžeme ukázat i Vaši značku“, čímž chce SP AFES vystihnout nejnovější trendy
marketingových produktů sloužících společnostem k jejich prezentaci vně i uvnitř.
SP AFES je koncipován jako trvale udržitelná sociální firma, kde pracují osoby pečující o malé děti na
principech sociálního podnikání v souladu s environmentálními aspekty výroby a spotřeby. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.